Sdružení dobrovolných hasičů Srbce

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci ustaven v roce 1924. Na podzim obec zakoupila stříkačku Stratílek a upravila „sborovnu“ v kapličce. V lednu roku 1925 se konal první hasičský ples. Sbor v obci funguje nepřetržitě dodnes, ale již má k dispozici jinou, větší zbrojnici, jejíž součástí je i velmi dobře vybavená schůzová místnost – klubovna